HOME  •  VOORSTELLING  •  PROGRAMMA  •  LERARENKORPS  •  GETUIGENISSEN PRAKTISCHE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGENDE VBA

VERENIGING DER BELGISCHE AANNEMERS VAN GROTE BOUWWERKEN

ADEB-VBA VZW - GROOTVELDLAAN 148, 1150 BRUSSEL

INFO@ADEB-VBA.BE - WWW.ADEB-VBA.BE

TOELATINGSVOORWAARDEN

Houder zijn van een academische graad van master (of gelijkwaardig: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, architect, licentiaat) met minimum 4 jaar ervaring in de bouwwereld.


De lessen worden gegeven in het Nederlands, Frans of Engels. De studenten moeten deze drie talen dus voldoende beheersen.


HET DIPLOMA

De opleiding leidt tot een dubbel certificaat:

• “Postgraduaat getuigschrift van aanvullende studies in het financieel en technisch beheer van grote bouwwerken” (VUB)

• “Certificat d’études complémentaires en gestion technique et financière des grands projets de construction” (ULB).


INSCHRIJVINGSGELD

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5.500 €. De deelname aan het residentieel seminarie en de nodige documenten zijn inbegrepen.


DYNAMISCHE ONDERWIJSMETHODES

De seminaries worden gegeven aan de hand van actieve pedagogische methoden: case studies en rollenspel. De voorbereiding vindt plaats in groepen, samengesteld met het oog op een optimale uitwisseling van ervaringen.


EEN FLEXIBELE, MAAR INTENSIEVE FORMULE

Deze deeltijdse opleiding duurt van oktober 2014 tot en met juni 2016. Zo kunnen de deelnemers een gedegen vorming volgen, zonder hun beroepsactiviteiten te moeten onderbreken.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN


Deze deeltijdse opleiding duurt van oktober 2014 tot en met juni 2016. Zo kunnen de deelnemers een gedegen vorming volgen, zonder hun beroepsactiviteiten te moeten onderbreken.


De opleiding start met een verplicht residentieel seminarie van vrijdag 10/10/2014 (18u) tot en met zondag 12/10/2014 (17u).


De lessen en interactieve seminaries vinden plaats op zaterdagvoormiddag van 9u tot 13u van oktober 2014 tot en met december 2015. Zij vinden meestal plaats op de Solboschcampus van de ULB of de Campus Oefenplein van de VUB.


De opleiding wordt afgesloten met de voorstelling van de eindwerken in juni 2016.


UW KANDIDATUUR STELLEN

Om de onderwijsmethodes zo actief mogelijk te houden, wordt het aantal inschrijvingen voor de vorming beperkt tot 24 deelnemers. De selectie zal worden voltrokken door de Wetenschappelijke Commissie op basis van de dossiers voor kandidaatstelling.


Klik hier om het formulier voor kandidaatstelling te downloaden

Het formulier dient u naar ons te verzenden met een kopie van uw diploma's en een identiteitsfoto.


De inschrijvingsaanvragen moeten ons ten laatste op 15 september 2014 toegestuurd worden.