DE VERENIGING DER BELGISCHE AANNEMERS VAN GROTE BOUWWERKEN - www.ADEB-VBA.be


De vereniging, een beroepsorganisatie zonder winstoogmerk, werd opgericht in 1936 om de sector van de burgerlijke bouwkunde te vertegenwoordigen. Vandaag telt ze een zestigtal van de grootste aannemers van het land, met een gecumuleerde omzet die ongeveer 15% van het zakencijfer van de bouwsector in België vertegenwoordigt. Hun economisch belang op nationaal en internationaal niveau is dan ook evident. De vereniging maakt deel uit van de Confederatie Bouw.


De voornaamste taak van de VBA berust in het verdedigen van de belangen van haar leden, de Belgische aannemers van grote bouwwerken. De vereniging houdt voortdurend een vinger aan de pols van de evoluties die haar leden rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, bepaalt pro-actief hun behoeften en verzekert op die manier een hoog kwalitatieve informatie-dienstverlening. Door het beperkte aantal leden kan de VBA kort op de bal spelen en efficiënte ondersteuning bieden om op een serene manier om te gaan met uiteenlopende vakgebieden: sociaal recht, fiscaliteit, wetgeving, milieu, administratie, techniek…


De VBA wil ook een rol spelen in de uitwisseling van ideeën en ervaringen onder de leden. De vereniging innoveert onafgebroken om de uitdagingen van de sector aan te gaan, criteria op punt te stellen en te beantwoorden aan de technologische vooruitgang. Daarom onderhoudt ze een permanente dialoog, niet alleen met de eigen leden maar ook met hun politieke, economische en sociale gesprekspartners. Zo nodigt de VBA regelmatig vooraanstaande sprekers uit, organiseert ze thematische ronde tafelgesprekken, richt ze opleidingen in om tegemoet te komen aan de  specifieke behoeften van de sector en creëert ze uitwisselingen tussen ondernemingen en universiteiten.   


Ten slotte wil de VBA de naambekendheid en het imago van de grote Belgische bouwondernemingen promoten, hun aanwezigheid versterken en hun netwerken uitbreiden. Zowel binnen de rechtstreeks betrokken sectoren, als binnen de ruimere maatschappelijke context ontwikkelt ze een positieve communicatie, waarbij ze de projecten en ambities van haar leden ondersteunt. Dit gebeurt op regionaal, nationaal en Europees niveau.ONZE MISSION STATEMENT: De VBA is dé partner en hét netwerk van de grote Belgische bouwbedrijven.

VERENIGING DER BELGISCHE AANNEMERS VAN GROTE BOUWWERKEN

ADEB-VBA VZW - GROOTVELDLAAN 148, 1150 BRUSSEL

INFO@ADEB-VBA.BE - WWW.ADEB-VBA.BE