HOME  •  VOORSTELLING  •  PROGRAMMA  •  LERARENKORPS  •  GETUIGENISSEN PRAKTISCHE INFORMATIE EN INSCHRIJVINGENDE VBA

VERENIGING DER BELGISCHE AANNEMERS VAN GROTE BOUWWERKEN

ADEB-VBA VZW - GROOTVELDLAAN 148, 1150 BRUSSEL

INFO@ADEB-VBA.BE - WWW.ADEB-VBA.BE

TOELATINGSVOORWAARDEN

Houder zijn van een academische graad van master (of gelijkwaardig: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, architect, licentiaat) met minimum 4 jaar ervaring in de bouwwereld.


De lessen worden gegeven in het Nederlands, Frans of Engels. De studenten moeten deze drie talen dus voldoende beheersen.


HET DIPLOMA

De opleiding leidt tot een dubbel certificaat:

• “Postgraduaat getuigschrift van aanvullende studies in het financieel en technisch beheer van grote bouwwerken” (VUB)

• “Certificat d’études complémentaires en gestion technique et financière des grands projets de construction” (ULB).


INSCHRIJVINGSGELD

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5.500 €. De deelname aan het residentieel seminarie en de nodige documenten zijn inbegrepen.


DYNAMISCHE ONDERWIJSMETHODES

De seminaries worden gegeven aan de hand van actieve pedagogische methoden: case studies en rollenspel. De voorbereiding vindt plaats in groepen, samengesteld met het oog op een optimale uitwisseling van ervaringen.


EEN FLEXIBELE, MAAR INTENSIEVE FORMULE

Deze deeltijdse opleiding duurt van oktober 2014 tot en met juni 2016. Zo kunnen de deelnemers een gedegen vorming volgen, zonder hun beroepsactiviteiten te moeten onderbreken.

PRESENTATIE VAN DE MASTER


DOELSTELLING

Kaderleden uit de sector opleiden in het beheren van grote bouwprojecten.


De grote bouwprojecten worden alsmaar complexer: technische innovatie, internationale contracten, specifieke financiële constructies, competitieve markten ...


Dit vormt de aanleiding voor de VBA, de VUB en de ULB om voor het vijfde jaar een postgraduaat te organiseren, met een aangepast uurrooster en in lijn met de nieuwste professionele vakgebieden in de bouwwereld.


MEER INFO OVER DE VBA


PROGRAMMA

Deze Master van 150 uur met aangepaste lestijden wordt verdeeld in 4 modules over twee jaar tijd:

• Technisch Beheer (46u)

• Administratief Beheer (38u)

• Financieel Beheer (36u)

• Strategie - Marketing (30u)


BEKIJK HET GEDETAILLEERDE PROGRAMMA


POTENTIËLE KANDIDATEN

De Master richt zich tot universitair geschoolde kaderleden met een aanzienlijke ervaring in de bouwsector, die de nodige competenties willen verwerven om een functie met grote verantwoordelijkheden te kunnen opnemen in een onderneming of openbare organisatie.


BEKIJK DE GETUIGENISSEN


PROFESSORENKORPS

We hebben ervoor gezorgd dat de lesgevers (professionals uit de bouwsector en universiteitsprofessoren) een grote praktische ervaring hebben binnen hun vakgebied: techniek, financiën, administratie en recht, strategie en marketing, om de meest recente vaardigheden en academische kennis met concrete toepassingen uit de praktijk en teambeheer te verenigen.


BEKIJK HET PROFESSORENKORPS


EVALUATIE

De deelnemers worden voortdurend geëvalueerd en moeten verplicht de lessen volgen. De opleiding wordt afgesloten met een eindwerk dat moet verdedigd worden voor een jury bestaande uit professionelen uit de sector.